• blog_07312012_valerio_leather_2_popup.jpg
  • leather.jpg
  • s.jpg
RizVN Support

آمار بازدید


امروز4
دیروز23
این هفته27
این ماه570
آمار کل96196

منشاء و نژاد غازهای اهلی در جهان

منشاء و نژاد غازهای اهلی
غاز به خانواده آناتیدها و جنس آنسر تعلق دارد. بطور کلی نظر بر این است که غاز یکی از نخستین حیواناتی است که اهلی شده است.منشاء و نژاد غازهای اهلی غاز احتمالا در حدود ۳۰۰۰ سال قبل در مصر اهلی شده است اگرچه بعضی محققین اعتقاد دارند که اهلی شدن به قبل از این تاریخ بر می گردد. علی رغم این مساله این حیوان هرگز همانند مرغ و یا حتی اردک مورد بهره برداری تجاری قرار نگرفته است.

غازها در سراسر جهان یافت میشوند ، پرورش آنها در نواحی گرمسیر به شرط داشتن سایبان همانند مناطق سردسیر به خوبی امکان پذیر می باشد . تحقیقات نشان داده که غازها تحمل سرمای زیاد با حداقل پناهگاه را نیز دارند .علی رقم این سازگاری وسیع به شرایط جغرافیایی ، پرورش تجاری غاز تنها در چند کشور اروپایی و آسیایی رایج است .

غازهای اهلی دارای دمنه وسیعی از رنگ ، اندازه و شکل هستند .عموما جثه نژادهای اهلی از اجدادشان خیلی بزرگتر است و در اغلب موارد توانایی پرواز را حفظ کرده اند . در پرورش غاز اهلی دو تیپ اصلی وجود دارد.اعتقاد بر این است که غازهای تیپ اول از اروپا منشاء گرفته اند و از نسل غاز وحشی اروپایی یا گری لگا بوده و تیپ دوم از آسیا منشاء گرفته و از نسل غاز وحشی قو یا سوان می باشد. نتاج حاصل از تلاقی غازهای اهلی که از این دو گونه غاز وحشی منشاء گرفته اند، بارور بوده و تعدادی از نژادهای غاز بدین شکل حاصل شده است. در طی یک قرن بسیاری از کشورها و حتی نواحی داخل آنها، نژادها و انواع غازهای منطقه خودشان را توسعه داده و بهبود بخشیده اند. اگر چه ذخیره ژنتیکی برای بهبود و پیشرفت ژنتیکی غازهای اهلی وجود دارد ولی استفاده از این ذخیره ژنتیکی اندک می باشد.

جمع آوری کننده : پروانه فراهانی     09124439674