• blog_07312012_valerio_leather_2_popup.jpg
  • leather.jpg
  • s.jpg
RizVN Support

آمار بازدید


امروز4
دیروز23
این هفته27
این ماه570
آمار کل96196

پرورش اردك در مزارع برنج

پرورش اردک به عنوان نگهبان مزارع برنج :

پرورش اردك در شالیزار با توجه به موارد فوق الذکر در بسیاری از کشورها مخصوصاً کشورهای بلوک شرق ، پرورش اردک از رونق صنعتی قابل توجهی برخوردار شده است.

در اکثر نقاط ایران بالاخص در اماکنی که آببندی نیز وجود دارد می توان به نگهداری اردک اقدام نمود.در شمال ایران پرورش اردک اغلب به صورت سنتی و با تعداد کم مرسوم می باشد.این منطقه نسبت به سایر مناطق ایران محل مناسبتری برای نگهداری متمرکز اردکها در بعد صنعتی آن میباشد.در بسیاری از کشورها مانند چین و آسیای جنوبی و در شمال ایران از اردکها برای مبارزه بیولوژیکی با کرم ساقه خوار برنج نیز بهره گرفته می شود.معمولاً بعد از درو و تا مدت ۱۰ روز پس از آن به ازاء هر متر مربع یک اردک در مزرعه رها می کنند.

اردکها کرمهای ساقه خوار برنج را که هنوز به ساقه نفوذ نکرده اند به عنوان جیره غذایی اردک خورده و از بین می برند.در رابطه با کرم ساقه خوار دیگر نمی تواند چندان مفید باشد.با این روش مبارزه درهزینه مربوط به مبارزه شیمیائی صرفه جوئی شده و هزینه غذائی و نگهداری نیز کاهش مییابد.در این فاصله فضولات دفع شده اردکها به خاک نیز منتقل شده و سبب تقویت مزرعه میگردد.اردکها از لحاظ جایگاه پرتوقع نبوده و نگهداری آنها به راحتی در چراگاهها میسر است.

جمع آوري كننده : پروانه فراهاني   09124439674