• blog_07312012_valerio_leather_2_popup.jpg
  • leather.jpg
  • s.jpg
RizVN Support

آمار بازدید


امروز0
دیروز1
این هفته14
این ماه23
آمار کل93583

ضریب تبدیل خوراک شترمرغ

ضريب تبديل غذايي عبارت است از نسبت خوراك مصرفي به افزايش وزن زنده.اين ضريب معياري براي بررسي تأثير تبديل خوارك به وزن می‌باشد.در مورد جوجه‌هاي كوچك اين ضريب 1: 5/1 و براي جوجه‌هاي در حال رشد1: 5/4 بوده و تا 10:1 در سنين بالاتر افزايش می‌يابد. اين موضوع نشان می‌دهد كه هر چه شتر مرغها مسن تر می‌شوند، مقدار غذاي كمتري صرف رشد بدن می‌گردد. بنابر اين از لحاظ اقتصادي عاقلانه است كه جيره غذايي جوجه‌هاي كوچك خيلي غني باشد تا موجب بهبود ضريب تبديل غذايي دراين سن گردد.اما اگر رشد خيلي سريع باشد، ممكن است در بعضي از شتر مرغها اشكالات استخوان پا ايجاد نمايد.

به عنوان يك راهنماي كلي جوجه‌هاي كوچكتر براي رسيدن به حداكثر رشد بايستي جيره اي غني از پروتئين و كم فيبر داشته باشند، زيرا ظرفيت هضم فيبرها درآنها هنوز كاملاً تكميل نشده است هرچه جوجه‌ها بزرگتر ميشوند نيازهايشان به پروتئين كمترشده و می‌توانند مقدار بيشتري انرژي توليد نمايند. درطول فصل توليد مثل نياز به پروتئين به واسطه توليد تخم افزايش می‌يابد

 

جمع آوری کننده : پروانه فراهانی    09124439674