• blog_07312012_valerio_leather_2_popup.jpg
  • leather.jpg
  • s.jpg
RizVN Support

آمار بازدید


امروز4
دیروز23
این هفته27
این ماه570
آمار کل96196

دانخوری | مراقبت جوجه یک روزه

 

 

 

دانخوری | مراقبت جوجه یک روزه

دانخوری هاباید از غذای بسیار خوب پر شده باشند.
به علاوه ، فاصله دانخوری ها از هم کم و حدود ۳ متر باشد.
نکته: فاصله دانخوری ها نباید بی از سه متر باشد.
دانخوری ها باید از غذای بسیار خوب پر شده باشند. به علاوه ، فاصله دان خوری ها از هم کم و حدود ۳ متر باشد.
دانخوری ها از همدیگر، نباید بیش از سه متر باشد
.

09131393868خانم کشاورز          www.irantoyor.com    www.nemunetak.com