• blog_07312012_valerio_leather_2_popup.jpg
  • leather.jpg
  • s.jpg
RizVN Support

آمار بازدید


امروز4
دیروز23
این هفته27
این ماه570
آمار کل96196

ضد عفونی دستگاه جوجه کشی

بیماری ها و عفونت همیشه یک نگرانی عمده برای صنعت طیور، به خصوص در جوجه کشی می باشد. خوشبختانه با ضدعفونی مرغداری ها از آلودگی میکروبی و ویروسی می توان پیشگیری کرد و با استفاده از شیوه های مدیریت مناسب و محصولات بهداشتی مدرن کنترل کرد.

بعضی از میکروارگانیسم ها نسبتا بی ضرر در حالی که بسیاری از آنها بیماری زا هستند. برخی از میکرووارگانیسم ها تهدید مرگباری به یک گونه از حیوان می باشد و در حالی که هنوز برخی از آنها بی ضرر به گونه دیگر حیوانات می باشد.

برای از بین بردن بعضی از این موجودات به راحتی نابود  می شوند در حالی که دیگر میکرووارگانیسم ها بسیار دشوار از بین می روند.

شرایط های مختلفی برای کنترل میکروبی برای از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری وجود دارد که سه دوره معمولا استفاده می شود، که این موارد و دوره ها شامل موارد زیر است :

عقیم سازی : تخریب تمام اشکال عفونی و تولید مثلی تمام میکروارگانیسم ها ( باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و … )

مواد ضد عفونی کننده : تخریب تمام اشکال رویشی از میکروارگانیسم ها. اسپورها نابود نخواهد شد.

بهداشت : به کاهش تعداد میکروارارگانیسم های بیماری زا را به یک سطح که در آن یک تهدید بیماری را به میزبان خود مطرح نیست. بهداشت و پاکیزگی سالن جوجه کشی و مرغداری باعث می شود سالن عاری از هرگونه میکروارگانیسم باشد.

برای رسیدن به یک شرایط مطلوب جوجه کشی بررسی بهترین شرایط در نظر گرفتن مهم ترین مواد ضدعفونی برای از بین بردن میکروارگانیسم های موجود در دستگاه جوجه کشی و محیط به یاد داشته باشید که ضدعفونی هر دوره جوجه کشی الزامیست.

تمیز کردن مناسب امکانات و وسایل و تجهیزات سالن جوجه کشی اکثریت قریب به اتفاق همه موجودات را حذف و باید قبل از استفاده از ماشین جوجه کشی مواد ضد عفونی کننده استفاده شود.

گرداورنده لیدا راعی