• blog_07312012_valerio_leather_2_popup.jpg
  • leather.jpg
  • s.jpg
RizVN Support

آمار بازدید


امروز4
دیروز23
این هفته27
این ماه570
آمار کل96196

اردک و غازهای مهاجر

اردکها و غازهای مهاجر معمولاً چهرۀ زیبایی به پارکها و رودخانههای جهان میبخشند و طرفداران زیادی دارند. اردکها به صورت گروهی یا جفتی زندگی میکنند ولی غازها تمام زندگی خود را تنها با جفت خود میگذرانند. این پرندگان جالب نزدیک آب زندگی میکنند و هنگام مهاجرت میتوانند چندصد کیلومتر بدون وقفه پرواز کنند و چه در حالت شنا و چه در حالت پرواز حالت بدن خود را طوری تنظیم میکنند که با کمترین مقاومت آب یا هوا روبرو شوند. لهجۀ اردکها در مناطق مختلف متفاوت است. در حالی که اردکهای شهری برای غلبه بر صداهای شهر تقریباً جیغ میزنند، اردکهایی که در طبیعت زندگی میکنند، صدای نرمتری دارند.پرهای خارجی اردکها و چربی موجود روی آنها مانند عایق عمل کرده و آنها را در مقابل سرما حفظ میکند. در نزدیکی دم اردکها غدهای وجود دارد که وظیفۀ آن ترشح چربی است. اردکها این چربی را روی پرهای خود میمالند. به این ترتیب، پرهای خارجی مانند عایق عمل کرده و از نفوذ آب و سرما به پرهای داخلی جلوگیری میکنند. پرهای داخلی بسیار نرمتر هستند و بدن پرنده را گرم نگه میدارند. اردکها از پاکیزگی لذت میبرند و مرتب پرها و لانۀ خود را تمیز و مرتب میکنند.

 

طول عمر در اردکها و غازهادر طبیعت، اردکها تا ۱۲ سال و غازها تا ۲۵ سال عمر میکنند.

09131393868خانم کشاورز